Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Aktuality sekretariátu

 

SekretariátDK VsFZ predvoláva na svoje zasadnutie 24.5.2012 o 16.45 hod. R: Pečarková, Kandráč, Gálik, DZ : Kunzo, ďalej hlavný usporiadateľ, vedúci a kapitán mužstva Štrba a vedúci a kapitán mužstva Teplička so stretnutia V. ligy PT dospelí Štrba - Teplička. » Viac
Sekretariát DK VsFZ predvoláva na svoje zasadnutie 24.5.2012 o 17.15 hod. R: Baksay, Bochnovič, Hiľovský, DZ : Šafranko, ďalej hlavný usporiadateľ a vedúci mužstva Župčany, zo stretnutia V.ligy Š dospelí Župčany - Záborské. » Viac
Sekretariát ŠTK VsFZ nariaďuje odohrať 26. kolo (MR a IV. Ligy - dospelých) a 22. kolo (V. Ligy - dospelých) 20.5.2012 o 10.30 hod. Iné výnimky - viď. ÚS č.63. » Viac
Sekretariát ŠTK VsFZ žiada kluby o vyjadrenie ku zmene UHČ dospelých dňa 20.5.2012 z 17.00 na 14.30 hod. kvôli finále MS v hokeji do 17.5.2012, 16.00 hod. » Viac
Sekretariát Zasadnutie VV VsFZ sa uskutoční 17.05.2012 o 15.30 hod. v budove Dome Športu v Košiciach. » Viac
Sekretariát - 3.9.2011Košice Sekretariát žiada FK Udavské o zaslanie videozáznamu zo stretnutia Udavské - Vechec a FK Plechotice zo stretnutia Plechotice - Cejkov do 8.9.2011 » Viac
Sekretariát - 9.8.2011Košice - Sekretariát žiada FK Štrba o zaslanie videozáznamu so stretnutia V. Liga PT (dospelí) Štrba - Spišské Bystré do 11.8.2011 do 15.00 hod. » Viac
Sekretariát - 19.7.2011Košice - VsFZ schvaľuje výnimky pri úhrade štartovného pre tieto kluby: Vyšný Žipov, Margecany, Poproč, Šarišské Dravce, Čierne nad Topľou, Stakčín, Sabinov, Turňa nad ... » Viac
Sekretariát - 8.7.2011Košice - KR VsFZ oznamuje, že seminár DZ sa uskutoční 22.7.2011 o 16.30 hod. v budove Dome Športu a náhradné fyzické previerky 5.8.2011 o 16.00 hod. na Watsonovej ulici v Košiciach. » Viac
Sekretariát - 6.6.2011Košice - Sekretariát upozorňuje kluby o povinnosti zaslať videozáznam so stretnutí z posledných troch kôl na sekretariát VsFZ. » Viac
Sekretariát - 3.6.2011Košice - Sekretariát žiada záujemcov o vydanie reklamy v pripravovanom Rozpise súťaži pre súťažný ročník 2011/2012, aby kontaktovali 0903630433 alebo vsfz@stonline.sk » Viac
Sekretariát - 13.5.2011Košice - Fyzické previerky rozhodcov VsFZ sa uskutočnia dňa 24.6.2011 (piatok) od 13.00 hod. Frekventanti predložia lekárske potvrdenie. » Viac
strana 1 | 2 | 3 | 4