Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Kontakt

Východoslovenský futbalový zväz
Alejová 2
042 96 Košice

 

Bankové spojenie VsFZ
Všeobecná úverová banka Košice - vidiek
číslo účtu: 15439-542/0200

IBAN : SK75 0200 0000 0000 15439542

IČO: 17074029
DIČ: 2021157369oficiálny e-mail: vsfz@stonline.sk

 

vedúci sekretár

 

Eperješi Marcel
tel. a fax: 055/ 643 35 66
mobil: 0911 945 550
e-mail: marcel.eperjesi@futbalnet.sk

 

ekonóm a matrika

Majláthová Alžbeta
tel.: 055 / 789 83 22
mobil: 0907 992 394
e-mail: alzbeta.majlathova@futbalnet.sk

 

mládežnícky tréner

Szénay Peter - mobil: 0902 937 057, 0905 252 235

e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk