Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

Informácie vzdelávanie

V prípade záujmu o absolvovanie školenia trénerov I. kvalifikačného stupňa licencia GRASSROOTS C, resp. II. kvalifikačného stupňa licencia UEFA B je potrebné zaslať predbežnú prihlášku (v zverejnené pri jednotlivých stupňoch licencií). Pri zaevidovaní min. 22 záujmecov budú vypísané termíny školenia a tréneri budú na školenie pozvaní mailom. Tréner, ktorí svoju účasť na školení nepotvrdí, resp. sa nezúčastní musí na nový cyklus školení opäť zaslať novú predbežnú prihlášku na školenie trénerov. 

V prípade informácií o vzdelávaní trénerov posielajte otázky na e-mail: peter.szenay@futbalsfz.sk.

V dokumentoch na stiahnutie (viď  nižšie) nájdete všetky tlačivá žiadostí na vystavenie, resp. predĺženie trénerských licencií a Smernice SFZ týkajúce sa vzdelávania trénerov.

V prípade, ak v ISSF systéme nie sú aktualizované údaje trénera, zašlite kópiu licencie na e-mail: michal.kovac@futbalsfz.sk a žiadajte o aktualizáciu údajov.

ZOZNAM TRÉNEROV S PLATNOU LICENCIOU v rámci VsFZ - UEFA PRO TU, UEFA A TU, UEFA B TU.

Dokumenty na stiahnutie