Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

TJ Dtužstevník Cejkov

Ulica:
Mesto: Cejkov
PSČ: 7605
Telefón - klub: 918472589

Banka: Dexia
Účet: 4379621001 / 5600

Predseda:
Meno a Priezvisko: LadislavSlovjak
E-mail: obec.cejkov@stonline.sk
Telefón: 918472589
056 / 679 50 26

Tajomník:
Meno a Priezvisko: PavolJUDr. Keresty
E-mail:
Telefón: 905706819