Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

23. 06. 2016 o 12:38

Nevraživosť ustupuje, ale ešte sa celkom nevzdala

autor: Pito
1755x čítanéĎalší súťažný ročník regionálnych zápolení odišiel síce do minulosti, ale presah poznatkov a informácií sa nedá ohraničiť žiadnym časovým úsekom. Aj z toho dôvodu funkcionári Východoslovenského futbalového zväzu podrobujú dôkladnej analýze všetko to , čo bolo dobré a chcú prijať také opatrenia, aby sa podarilo eliminovať čo najviac negatívnych skutočností v nastávajúcej sezóne. Na niektoré záležitosti poukázal aj vedúci sekretár VsFZ Marcel Eperješi.

Informoval, že tradičný „veľký aktív“ športovo-technickej komisie v tomto roku nebude a rovnako sa dotkol aj skutočnosti, že nie všetky kluby zaslali načas prihlášky týkajúce sa účasti tímov v nastávajúcom ročníku. Na zasadnutí ŠTK sa to dorieši a keby nebodaj si to niektorí rozmysleli s účinkovaním, tak by sa  k slovu dostali iné varianty na doplnenie súťaží. „V piatoligových zápoleniach máme stále čo posúvať,“ podotkol M. Eperješi a pri otázke, aby zhodnotil minulý ročník – najmä odvetnú fázu, ktorá býva obvykle hektickejšia a dramatickejšia vzhľadom na boj o postup či záchranu -   z pohľadu VsFZ, sa rozhovoril: „Vyskytli sa disciplinárne prehrešky aj v jarnej časti, ale celkove sa súťaže rozbehli dobre a napätie pretrvávalo až do finišu bojov. V niektorých súťažiach to gradovalo do posledného kola, veď v štyroch skupinách sa otázka postupujúceho vyjasnila až v predposlednom či dokonca v záverečnom kole a rovnako niekde vypadávajúci boli známi tiež až po odohraní posledného kola. Bol to teda ročník, ktorý držal aktérov i divákov neustále v napätí.“

Pravdaže, niektoré prognózy boli jasnejšie už v predstihu, iné sa zase kryštalizovali postupne a dokonca daktoré definitívne odpovede boli známe až po skončení zápolení. Finiš hracieho programu prináša so sebou  tiež istú dávku nervozity a niekedy sa do popredia dostáva priveľa emócií. Sú prípady, keď to presiahlo únosnú mieru, ale zase ostatný ročník sa nedostal nad hranicu normálu. Stres sa odzrkadlil aj v hľadaní príčin neúspechu zo strany klubov. Ako to teda bolo napríklad v podávaní protestov? „Ani záver nepriniesol výrazný nával sťažností na výkony rozhodcov. Boli to skôr ojedinelé prípady, tak ako kedykoľvek predtým. Vzhľadom na počet stretnutí, ktoré organizujeme víkend čo víkend, to bolo primerané číslo. Niekedy si komisia rozhodcov aj na základe vlastného šetrenia vyžiadala videozáznam, aby bolo urobené zadosť objektívnemu pohľadu na dianie a rovnako tak išlo o to, aby členovia komisie nadobudli dostatok poznatkov o tom, či konkrétni rozhodcovia môžu dostať na starosť aj náročnejšie súboje v nasledujúcom ročníku.„ M. Eperješi k tomu, čo možno považovať za najväčšie pozitívum v regionálnych zápoleniach, naznačil, že nešváry medzi niektorými klubmi sa pomaly dostávajú na vedľajšiu koľaj. „Nedá sa však hovoriť o tom, že je to úplne zatvorená kapitola, lebo občas vybehne do popredia hrubé nešportové správanie sa. Komisia rozhodcov aj disciplinárna komisia majú takéto kluby v merku a iste prijmú nejaké zásadné stanovisko v novom ročníku.  Aj predtým sme posielali na rizikové zápasy i delegátov-pozorovateľov z republikových súťaží a teda určite niečo podobné bude aktuálne aj najbližšie. Ak však  zhrnieme všetky detaily, tak ročník  bol na solídnej úrovni a bolo by to ešte úspešnejšie, pokiaľ by sme vedeli odbúrať niektoré veci čo sa týka stávkových kancelárií, aby sa dajaké kurzy nemiešali do diania a niektorí potom behajú opačne...“ M. Eperješi ešte dodal, že riadiaci orgán to nevie zo svojej pozície utlmiť. Stále teda bude záležať hlavne na charaktere ľudí, ako sa s tým vyrovnajú.