Tu môžete mať svoj banner za 50€ / mesačne pre viac info kontaktujte SEKRETARIÁT. VsFZ Prenájom priestorov v budove VsF 6€/m2 za mesiac

 

26. 02. 2014 o 20:20

Členská schôdza MFK Snina

autor: Marián Škuba
1642x čítanéZvolené aj klubové orgány – Správna rada, Výkonný výbor a Dozorná rada.

Po niekoľkých rokoch sa uskutočnila členská schôdza najmasovejšieho športu v Snine - Mestského futbalového klubu Snina. Konala sa dňa 17. februára 2014 v spoločenskej miestnosti MFK na futbalovom štadióne.

Téma exekúcie i Grassroots. Zúčastnili sa jej všetci členovia MFK nad osemnásť rokov s právom hlasovania, primátor mesta Ing. Štefan Milovčík a kandidáti do volených orgánov MFK. Hlavným bodom programu bola hodnotiaca správa o činnosti za posledné obdobie a schválenie nových stanov MFK Snina. V správe o činnosti bolo vyzdvihnuté najmä konečné doriešenie exekúcie z deväťdesiatych rokov, splnenie podmienok mládežníckeho systému výchovy Grassroots na udelenie licencie s možnosťou hrať najvyššie žiacke súťaže v spoločnosti prvoligových klubov v súťažnom ročníku 2013/2014 a príprava podkladov na udelenie licencie Grassroots aj v ročníku 2014/2015.

Tréneri z vlastných radov. Dôležitou súčasťou v systéme výchovy mladých hráčov je aj zabudovanie do trénerských štruktúr nielen bývalých hráčov MFK Snina - Jozefa Maliňáka, Františka. Hanca, Mgr. Mareka Lukáča, Mgr. Jozefa Krivjančina, Pavla Diňu, Ing. Vladimíra Vaľka, M. Kapráľa, ale už aj súčasných hráčov družstva dospelých Petra Hišema a Mgr. Pavla Kirňáka.

Vedenie klubu. Na členskej schôdzi boli zvolení do riadiacich orgánov MFK Snina títo kandidáti: Správna rada MFK Snina: Vladimír Drobňák - prezident klubu, Ing. Jaroslav Regec a Mgr. Michal Lukša (obaja zastupujú mesto Snina), MUDr. Miroslav Suchý a Jozef Kirňák. Výkonný výbor MFK Snina: František Hanc, Mgr. Michal Juško, Štefan Miško. Dozorná rada: Mgr. Marek Lukáč, Ing. Vladimír Vaľko, Peter Hišem. Aj týmto krokom chce Mestský futbalový klub Snina potvrdiť že je transparentným a serióznym občianskym združením, ktorého hlavným cieľom je starostlivosť o deti a mládež mesta Snina a výchova hráčov pre seniorský futbal.